PNNR. Finațat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE

Anunt lansare proiect

În comuna Mănești se implementează proiectul „Modernizarea prin dotări materiale a unităților de învățământ din UAT Mănești”, cod F-PNRR-Dotări-2023-4386. Obiectivele investiției vizează dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ.
Astfel, vor fi asigurate echipamente și resurse tehnologice digitale, dotări pentru săli de clasă, cabinet școlar, de asistență psihopedagogică, laboratoare de informatică și multidisciplinare, sală de sport…
Citește mai mult!

Descriere proiect

Obiectul acestui Contract îl reprezintă finanțarea Proiectului cu titlul „MODERNIZAREA PRINDOTĂRI MATERIALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN UAT MĂNEȘTI”, cod F-PNRR-Dotari-2023-4386, acordată Beneficiarului, prin Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, în cadrul apelului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, prin PNRR \ Pilonul VI. Politici pentru noua generație\ Componenta C15: Educație \ Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior \Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și \Investiția 14. Echiparea atelierelor de practicii din unitățile de învățământ procesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației\ Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar\ Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.

Contract de finantare

Citeste documentul

Galerie foto

Galerie video